PRODRUK - O FirmieProdruk WizytówkiWydawnictwo PRODRUKDane kontaktowe PRODRUK

WITAMY NA NASZEJ STRONIE

podkreslnik
Witamy na stronie Drukarni i Wydawnictwa PRODRUK. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy i profilem działalności oraz do odwiedzenia księgarni internetowej.

Wydawnictwo Nauk Praktycznych

Niezależne wydawnictwo naukowe o zasięgu międzynarodowym.

Przeczytaj: Reformowanie rzeczywistości wymaga niezależności

file:///C:/Users/Prodruk/Desktop/reformowanie.html

MISJA WYDAWNICTWA

Misja wydawnictwa:

 

Wydawnictwo realizuje zadania z zakresu publikowania prac naukowych, opiniowania i recenzowania prac naukowych oraz udziału w projektach i przewodach badawczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Wspiera działalność naukową zarówno młodych badaczy jak i luminarzy nauk, szczególnie z dziedziny nauk praktycznych. Uczestniczy przez działalność publicystyczną i medialną w reformowaniu rzeczywistości kulturalnej i społecznej, szczególnie zaś: agrokultury, ekologii, biologii, edukacji i sportu.

Dorobek: 25 lat w służbie rozwoju rynku publikacji naukowych (skany)

 

 

Oferta wydawnictwa

Posiadamy własny system oceny jakości (Rada Naukowa, recenzenci, redaktorzy). Dzięki posiadaniu własnej drukarni oferujemy bardzo krótkie wobec ofert konkurencji – terminy druku, bardzo konkurencyjne ceny za nasze usługi i skorzystanie z naszej oferty współpracy. Wydajemy monografie, podręczniki i czasopisma naukowe. Oferujemy krótki cykl – od złożenia pracy do ostatecznego wydania.

Oferta publikatorska w zakresie awansów naukowych (profesuy , habilitacje).

Nasze publikacje były częścią przedstawionego dorobku w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz tytułu profesora.

Ze względu na tematykę, języki i przeznaczenie rynkowe naszych dotychczasowych wydań, zasięg Wydawnictwa Nauk Praktycznych – wydawnictwa Prodruk ma charakter międzynarodowy.

Program wspierania ochrony praw własności intelektualnej:

Wydawnictwo przestrzega prawa własności, szczególnie honoruje prawo własności intelektualnej twórców oraz wspiera programy zmierzające do poszanowania praw własności intelektualnej.

 

Aktualna działalność wydawnicza:

  1. Ostatnie publikacje
  2. Seria wydawnicza „Wdrożenia Pedagogiki” Przeczytaj: „Problem wdrażania nauk humanistycznych” file:///C:/Users/Prodruk/Desktop/problem.htm
  3. W przygotowaniu: Socjoterapia w więzieniu dla recydywistów (tytuł roboczy)
  4. Sprawozdanie z konferencji naukowej zorganizowanej przez i z udziałem członków naszej Rady Naukowej (link 3)

Wdrażanie teorii do praktyki: metoda Think tank i Clusters w zarządzaniu programem społecznym. Na przykładzie programu Praca dla więźnia.

 

Wymienić tytuły robocze

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY


Tel ico+48 61 822 90 46
O Firmie  |   Drukarnia  |   Wydawnictwo  |   Kontakt
Copyright PRODRUK 2000-2015
Wykonanie: www.webpack.pl